Partners

Blue Coat

PARTNERS

ConsultingExperts werkt samen met een vast aantal partners.

B

lue Coat Systems reduceert de kosten en complexiteit van hedendaagse netwerken met oplossingen voor betere internet security en bandbreedtemanagement. Blue Coat biedt een krachtige appliances gebaseerde architectuur gecombineerd met client software en een centrale management schil. Gebruikers kunnen rekenen op schaalbaarheid en bedrijfskritische betrouwbaarheid en security.

Onze vaste partners

Blue Coat Solution Centers
Het nieuwe credo van Blue Coat is: “Security is wat je mogelijk maakt”.
Blue Coat heeft dan ook een nieuwe visie ontwikkelt die uitgaat van het mogelijk maken van deiningen in plaats van het beperken. Deze visie noemt Blue Coat “Business Assurance Technology”.

Business Assurance Technology heeft drie pijlers waarop deze visie is gebouwd; te weten:

  1. Coninuiteit;
  2. Flexibiliteit;
  3. Governance (administratief beheer).

Deze drie pijlers zijn onderverdeeld in een vijftal competenties (centers of excellence) die gezamenlijk het Blue Coat portfolio omvatten. Ieder center of excellence is een eigen oplossingsgebied voor een specifieke security behoefte. Voor al de gedefinieerde security behoefte heeft Blue Coat een product dat binnen één van de vijf competenties past. Deze centers of excellence worden dan ook wel Solution Centers genoemd.