Risicoanalyse voor uw organisatie

Weet u het actuele bedreigingsniveau van uw organisatie?

Het adequaat beveiligen van informatie(systemen) is de laatste periode prominent in het nieuws geweest. De kranten staan bol van “incidenten”. Vaak betrof het organisaties die dachten dat er voldoende maatregelen getroffen waren tegen de beveiligingsrisico’s.

Geen wonder, want veel organisaties ervaren hoezeer zij afhankelijk zijn van inzicht in het eigen informatiesysteem. De ontwikkelingen in de security markt gaan zo snel dat de voorzieningen die u vorig jaar heeft getroffen (wellicht) alweer achterhaald zijn.

Informatiebeveiliging is van groot belang. Onvoldoende beveiliging van uw informatie kan leiden tot schade, omzetdaling, onnodige kosten en risico’s, imagoschade, of in het ergste geval zelfs sancties of claims.

Binnen vrijwel alle organisaties worstelen managementteams en directieleden met dezelfde vragen: Hoe kan ik evenwicht brengen in de te nemen beveiligingsmaatregelen in relatie tot de risico’s en de kosten? Welke risico’s lopen wij eigenlijk? Wat is ons niveau van informatiebeveiliging? Wat kunnen of moeten we doen om het niveau van informatiebeveiliging nog verder te verhogen? Welke mogelijkheden zijn er voor een goed en adequaat beheerd managementsysteem voor informatiebeveiliging?

Om bovenstaande vragen te kunnen beantwoorden is kennis, informatie en inzicht in de systemen nodig. ConsultingExperts biedt u een helpende hand door een risicorapportage te verzorgen! Deze risicorapportage, welke actuele beveiligingsincidenten detecteert, bevat eveneens een reeks aanbevelingen over hoe u uw organisatie kunt beschermen op zowel korte als lange termijn tegen de tegengekomen bedreigingen.

Security Experts

SecuringExperts is een label van ConsultingExperts waarin de security specialisaties zijn ondergebracht.
Naast onze vaste security consultants hebben we een dedicated pool aan security experts die met ons samenwerken om de beste resultaten voor onze opdrachtgevers neer te zetten.

Recent Posts