Security Officer A.I.

Standaard ligt de rol van Security Officer bij de CFO of Financieel Directeur / Controller.
Deze is namelijk financieel verantwoordelijk voor de organisatie en daardoor ook automatisch voor de beveiliging en de eventuele schade die hieruit voort kan komen.
Vaak is dit echter onbekend voor deze personen, of is dit zo onwerkelijk dat ze niet weten hoe dit op te pakken.

Vanuit SecuringExperts kunnen we deze vragen invullen en op tijdelijke of semi permanente basis invulling geven aan deze rol.
Door onze jarenlange ervaring zijn we erg goed in staat om risico analyses te maken en inschattingen te maken of een bepaald risico genomen kan worden.
Door onze uitgebreide kennis van beveiliging kunnen we ook risico toetsing doen zodat we gefundeerde adviezen kunnen geven.
De beslissing iets wel of niet te doen blijft altijd aan de organisatie zelf, maar kan zo onderbouwd genomen worden.

SecuringExperts

SecuringExperts is een label van ConsultingExperts waarin de security specialisaties zijn ondergebracht.
Naast onze vaste security consultants hebben we een dedicated pool aan security experts die met ons samenwerken om de beste resultaten voor onze opdrachtgevers neer te zetten.

Recent Posts